Cookies


Abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, využívají naše internetové stránky soubory cookies. Jde o malý soubor který je ukládán do vašeho zařízení. Tato data slouží jak k optimalizaci obsahu webových stránek, k analýze návštěvnosti a k lepšímu zacílení reklamních sdělení. V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookies na našich stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookie zakázat. Pokud to ale uděláte, může u některých webových stránek docházet k potížím. Pokud budete web dále používat, vyjadřujete tím souhlas s používáním souborů cookie.Ochrana osobních údajů


Učiněním objednávky (poptávky) uděluje klient souhlas společnosti TOPRAGUE, spol. s r.o. (dále jen „společnost“) ke zpracovávání svých osobních údajů (dále jen „osobní údaje“). Jde o jméno, příjmení, bydliště, email, tel. číslo, pohlaví. Pod pojmem zpracovávání osobních údajů se rozumí rozsah zpracovávání osobních údajů dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení (EU) 2016/679. Klient také souhlasí s tím, aby společnost (jako správce osobních údajů) zpracovávala osobní údaje za účelem zajištění požadovaných služeb pro klienta a aby poskytla osobní údaje partnerům společnosti, které zajišťují pro klienta požadované služby. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje i za účelem občasného oslovení klienta emailovou formou s nabídkou služeb. Klient souhlasí s tím, že společnost je oprávněna osobní údaje zpracovávat od okamžiku učinění objednávky (poptávky). Osobní údaje jsou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou a jsou bezpečně vedeny v elektronické a/nebo tištěné formě. Klient má právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě i požadovat omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Klient má dále právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Klient je oprávněn vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. V případě, že klient požaduje zajištění služby i ve prospěch třetích osob, objednáním služby potvrzuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu dle tohoto článku. Ve všech záležitostech které souvisejí s ochranou osobních údajů se mohou klienti obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na telefonním čísle 777 928 789 nebo na emailu poverenec.hotel@toprague.cz. Žádosti jsou vyřízeny do 30 kalendářních dnů od přijetí požadavku.